Jan B. Bouwstra
Jan B. Bouwstra

Een fabel: Sinterklaas bestaat

Dieren Fabels van Jan B. Bouwstra

Bij de vijver in het bos zat een oude man met een rode mantel om zijn lijf en een mijter op zijn hoofd in zichzelf te mompelen, hij leek op een kabouter, maar was groter. De mier had hem het eerst gezien en was naar de brilslang toegerend, en samen gingen ze erop af.

‘Waarom zit u hier. Heeft u soms een afspraak met de uil?’ vroeg de brilslang terwijl hij met een schuin kopje omhoogkeek, en de man antwoordde: ‘Nee, geen afspraak, ik ben hier stiekem.’

‘Oh, u hoort ergens anders te zijn.’

‘Zekers.’

‘En als wat? Als wat hoort u ergens anders te zijn?’

De man glimlachte verlegen: ‘Ergens anders was ik altijd als bisschop.’

De mier dribbelde om de man heen en concludeerde dat een bisschop net zoveel plek innam als een mierenhoop, en vroeg: ‘Is bisschop zijn belangrijk? Belangrijker dan een mierenhoop, en belangrijker dan een uil?’ De bisschop knikte en de mier concludeerde: ‘Daar zal de uil niet blij mee zijn, die was tot nu toe het belangrijkst.’

‘Oh, maar hier in het bos ben ik niets,’ zei de man.

‘Niets?’ vroeg de brilslang.

‘Nee, nog niets. Een bisschop is nou eenmaal alleen dat wat de mensen ervan maken, en die mensen zijn hier niet.’

‘Is dat veel, wat mensen van u maken?’

De man knikte bevestigd: ‘Als ik in de ogen van de kinderen kijk, zie ik mijzelf weerspiegeld in stralend geluk en heilig ontzag. Eigenlijk ben ik dan te mooi om waar te zijn.’

‘En dat zit u niet lekker,’ concludeerde de brilslang, terwijl ze hoorden dat er in de verte iets aan kwam galopperen.

‘Nou ja, niet lekker,’ de man dacht na, ‘ik wil weten wie ik ben zonder in de ogen van iemand anders te kijken. Ik wil weten wie zich diep in mij van binnen heeft verstopt.’

‘Zou u dat echt willen weten?’ vroeg de mier, die dacht dat er diep van binnen in een bisschop niet veel zat. Maar ineens stond er een paard naast hem te hijgen, die de laatste boot naar Spanje wilde halen. De brilslang zag het en zei: ‘Ik zou maar weer naar Spanje gaan, wees blij dat u het geluk mag zijn dat glanst in de ogen van anderen.’

‘Hoezo?’

‘Omdat dat het mooiste is dat er bestaat.’

De bisschop knikte nadenkend en steeg op. Want inderdaad, wat was erop tegen, om een leven te zijn dat zich ontvouwde in dromen en geluk van hen die in hem geloofden. Nog maar even blijven bestaan.


Jan B. Bouwstra schrijft elke week een fabel voor de website van De Nieuwsbode, die iets te maken heeft met onderwerpen die op dit moment actueel zijn.